Agrarisch

Werckpost heeft veel ervaring met het vervullen van vacatures in de veeteelt, land- en tuinbouw. We vinden altijd een passende baan. Onze aanpak is er op gericht de juiste mensen op de juiste plek te zetten. We werken snel, flexibel en efficiënt. Daar kun je bij Werckpost op vertrouwen.

Benieuwd naar onze Agrarische
vacatures?

De natuur haar werk laten doen

Economisch belang

Als je dicht bij de natuur wil werken, dan kies je natuurlijk voor een baan in de agrarische sector. Deze is in Nederland uiterst modern en vooruitstrevend. En belangrijk voor de internationale handel. Het aandeel van de agrarische producten en voedingsmiddelen in de totale Nederlandse export is relatief hoog. Net als de kwaliteit van die producten. Laat dat maar aan onze boeren over.

Piekmomenten

De agrarische sector kent een grote variëteit in bedrijven. In Nederland zijn er zo’n 85.000 bedrijven actief in deze sector. Van akkerbouw tot veehouderij, van glastuinbouw tot boomkwekerij. De inzet van flexibele krachten vindt vooral plaats tijdens piekmomenten. Die piekmomenten komen vooral voor in de glastuinbouw en de open teelten landbouw, tuinbouw en bloembollen.


Heeft u agrarisch personeel nodig?

Voor veel mensen is het werken in en met de natuur veel meer dan een baan. Werckpost heeft veel ervaring met het vervullen van vacatures in de veeteelt, land- en tuinbouw. Of het nu gaat om tijdelijke vervanging of het opvangen van seizoenspieken, Werckpost vindt altijd  de geschikte kracht. Met een positieve instelling, inzet en motivatie. Onze aanpak is er op gericht de juiste mensen op de juiste plek te zetten. We werken snel, flexibel en efficiënt. 

Neem snel contact met ons op. Via het contactformulier of bel 0527 – 74 80 10. We helpen u graag verder.

Top