FAQ / veelgestelde vragen

Ja dat kan! Wij helpen je graag met het vinden van nieuw werk. Ook wanneer je niet direct een passende vacature vind op onze website. Klik hier om je open sollicitatie op te sturen.

Jazeker! Wij helpen je graag verder. Als het nodig is met opleiding, begeleiding of training-on-the-job. Kijk bij onze vacatures of neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

We werken met verschillende contracten in een aantal fasen. Welke fase op jou van toepassing is, vertelt de intercedent van Werckpost je graag. Je kan alle informatie over het fasesysteem ook vinden in de CAO voor uitzendkrachten.

Hoeveel je exact gaat verdienen hangt af van onder andere de functie, je opleiding, werkervaring en de beloningsregeling die van toepassing is.

Beloningsregeling, wat houdt dat in? De meeste uitzendkrachten vallen onder de inlenersbeloning (de arbeidsvoorwaarden van het bedrijf waarbij je gaat werken) Het salaris van uitzendkrachten is daardoor gelijk aan dat van andere medewerkers die bij de opdrachtgever dezelfde functie hebben. In dat geval gelden ook de salarisverhogingen, toeslagen en vergoedingen van die opdrachtgever.

Nee, dit wordt vaak gedacht maar is niet zo. De meeste uitzendkrachten vallen onder de inlenersbeloning (de arbeidsvoorwaarden van het bedrijf waarbij je gaat werken) Het salaris van uitzendkrachten is daardoor gelijk aan dat van andere medewerkers die bij de opdrachtgever dezelfde functie hebben. In dat geval gelden ook de salarisverhogingen, toeslagen en vergoedingen van die opdrachtgever.

Het is belangrijk dat je je aan de volgende regel houdt als je ziek wordt terwijl je via Werckpost werkt:

Meld je op tijd ziek, zowel bij je leidinggevende als bij ons.

Bij de volgende contracten betaalt Werckpost je salaris door als je ziek / arbeidsongeschikt bent tot de einddatum van je contract:

  • Een fase 1 / 2 contract zonder uitzendbeding
  • Fase bepaalde tijd
  • Fase 3 of 4 contract

Je krijgt een percentage van je loon gebaseerd op hoeveel je gemiddeld hebt gewerkt de laatste 13 weken. Ook hier geldt dat als je beter bent, je altijd eerst contact met Werckpost moet opnemen voordat je weer aan de slag gaat. Lees de CAO voor uitzendkrachten voor meer informatie.

Jazeker! Elke uitzendkracht bouwt bij ons wekelijks 8,33% vakantietoeslag op, bovenop het salaris. Hoeveel vakantiegeld of vakantietoeslag je hebt opgebouwd, kun je nakijken op je loonstrook. Werckpost betaalt je opgebouwde vakantiebijslag elk jaar automatisch uit in de eerste week van juni. En als je bij ons uit dienst gaat, betalen wij de eventueel nog openstaande reservering voor vakantiebijslag automatisch uit. In de CAO voor uitzendkrachten vind je alle informatie over vakantiegeld.

Natuurlijk heb jij als uitzendkracht recht op vakantie. Je bouwt per week vakantiedagen op die je kan opnemen.

In fase 1 / 2

25 vakantiedagen als je een jaar fulltime hebt gewerkt, ofwel twee dagen per volledig gewerkte maand. Werk je korter, dan is je opbouw in verhouding met de gewerkte periode. Het recht op doorbetaling tijdens vakanties wordt berekend in de vorm van reservering die bovenop je salaris komt. De hoogte van je reservering kun je altijd nakijken op je loonstrook. Maar let op: als je nog niet voldoende tegoed hebt opgebouwd, kan het gebeuren dat je niet je hele vakantie doorbetaald krijgt.

Als je bij Werckpost uit dienst gaat en er staat nog een reservering op jouw naam, dan betalen wij die reservering automatisch uit.

In fase 3 en 4

25 vakantiedagen per fulltime gewerkt jaar, maar dan wordt er niet meer gewerkt met een reservering. Je kunt gewoon doorbetaald vakantie opnemen voor zover je genoeg vakantiedagen hebt opgebouwd.

Als de feestdag in de uitzendovereenkomst op een dag valt waarop je normaal werkt, wordt je loon doorbetaald. Wanneer dit niet duidelijk in de uitzendovereenkomst staat, dan geldt doorbetaling als:

  • Je in een periode van 13 aaneengesloten weken direct voorafgaand aan de desbetreffende feestdag minimaal 7 keer op de betreffende dag in de week hebt gewerkt.

Op welke feestdagen je recht hebt als uitzendkracht, lees je in de CAO voor uitzendkrachten.

Ja, je bouwt pensioen op. Hiervoor ben je zelfs verplicht om pensioenpremie te betalen als:

Je ouder bent dan 21 jaar en langer dan 'in 26 weken' voor ons werkt.

Je als langer dan 'in 26 weken' voor een ander uitzendbureau hebt gewerkt dat bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is aangesloten. Dan ga je vanaf de eerste week dat je voor ons werkt al pensioenpremie betalen.

Zelf betaal je maar een klein gedeelte van de premie, Werckpost betaalt de rest. En je hoeft niets te regelen voor je pensioen, dat doen wij voor je. Eens per jaar krijg je een pensioenoverzicht waarin je opgebouwde rechten staan. Lees meer in de CAO voor uitzendkrachten.

Als je als uitzendkracht via Werckpost werkt, ontvang je wekelijks je salaris. Dan moet je natuurlijk wel je werkuren registreren! je registreert jouw werkuren op de urenbriefjes van Werckpost. En je leidinggevende zet zijn handtekening en geeft daarmee akkoord na controle.

Ja dat kan! En wij helpen je op weg met de perspectiefverklaring. Deze verklaring laat een hypotheekverstrekker zien wat jouw kansen zijn op een inkomen in de toekomst (waarmee je jouw hypotheeklasten kan blijven betalen). Met de perspectiefverklaring kan je een hypotheekaanvraag doen bij alle hypotheekadviseurs in Nederland. Zo komt jouw droomwoning een stap dichterbij!

Werckpost is lid van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). NBBU-erkende bureaus worden scherp gecontroleerd op een correcte toepassing van de cao, de kwaliteit van de administratieve processen, de tijdige afdracht van belastingen en sociale premies en een gedegen bedrijfsvoering. Ook ziet de Stichting Normering Arbeid er op toe dat wij als organisatie onze afdrachten goed doen. Je kunt dus verzekerd zijn dat je geen kosten krijgt achteraf.

Onze algemene voorwaarden vind je hier.

Informatie voor werkgevers

Wij regelen: BSN nummer, Bankrekening nummer, Verzekeringen, Huisvesting en Vervoer om naar het werk te gaan

We bepalen het uurloon van de uitzendkracht aan de hand van de inlenersbeloning. Vervolgens werken we met urenbriefjes voor de urenregistratie. De uitzendkracht vult zijn gewerkte uren in, de opdrachtgever keurt ze goed en wij zorgen voor de correcte uitbetaling van het loon.

De dagelijkse begeleiding op de werkvloer ligt bij jou als opdrachtgever. We spreken natuurlijk wel evaluatiemomenten af om te kijken of alles goed gaat. Daarnaast besteden we aandacht aan het inzetbaar maken en houden van onze uitzendkrachten door middel van opleidingen en cursussen.

Dat hangt af van de functie die je vervuld wilt hebben. Maak een afspraak met een Werckpost vestiging bij jou in de buurt om de omrekenfactor of het tarief te bespreken.

Wanneer u in bedrijven met voedsel werkt zijn de volgende dingen

Dat kan door contact op te nemen met een vestiging bij jou in de buurt.

De uitzendkracht meldt zich ziek bij jou en bij ons. Als de uitzendkracht ziek is, dan is de NBBU-CAO van toepassing. Voor de uitzendkracht met een overeenkomst in fase 1 met uitzendbeding geldt dat bij ziekte de opdracht, en daarmee de uitzendovereenkomst eindigt. De uitzendkracht is dan uit dienst en heeft recht op een ZW-uitkering. De uitzendonderneming moet de ZW-uitkering aanvullen. Voor de uitzendkracht met een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding geldt dat bij ziekte het loon voor de duur van de overeenkomst moet worden doorbetaald. Het 1e jaar 90%, het 2e jaar 80% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon. Omdat Werckpost eigen risico drage is, zijn we ook voor uitzendkrachten met uitzendbeding voor maximaal 2 jaar verantwoordelijk voor de ZW-uitkering.

Je bent volgens de Arbowet als opdrachtgever verantwoordelijk voor naleving van de regels uit deze wet. Dit geldt ook voor uitzendkrachten binnen je bedrijf.

Je bent verplicht voor aanvang van uitzending een arbodocument aan Werckpost te verstrekken. Werckpost geeft dit document weer aan de uitzendkracht ter ondertekening.

Tip: zorg ervoor dat je aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt voor schade door bedrijfsongevallen.

Per situatie kijkt Werckpost welke wetgeving / voorwaarden van toepassing zijn op de ingezette uitzendkrachten. Als het werk voor de uitzendkrachten stopt, proberen we deze zo snel mogelijk te herplaatsen bij een andere opdrachtgever.

Om onze diensten te verlenen verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij vinden jouw privacy belangrijk en we gaan dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens om. In ons privacystatement lees je welke persoonsgegevens we verwerken en hoe we ze beschermen.

Vakantiekrachten mogen alle schoolvakanties worden ingezet. Voor vakantiekrachten geldt de inlenersbeloning (net als voor reguliere uitzendkrachten). Onder strikte voorwaarden mag je vakantiekrachten onder de 16 jaar inzetten. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Werckpost is lid van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). NBBU-erkende bureaus worden scherp gecontroleerd op een correcte toepassing van de cao, de kwaliteit van de administratieve processen, de tijdige afdracht van belastingen en sociale premies en een gedegen bedrijfsvoering. Ook ziet de Stichting Normering Arbeid er op toe dat wij als organisatie onze afdrachten goed doen. Je kunt dus verzekerd zijn dat je geen kosten krijgt achteraf.

Onze algemene voorwaarden vind je hier.

Algemene vragen

Wij regelen: BSN nummer, Bankrekening nummer, Verzekeringen, Huisvesting en Vervoer om naar het werk te gaan

Omdat wij met meerdere bedrijven werken, kunnen we u niet laten weten welke dagen vóór het werk en wat de werktijden zijn. Normaal gesproken zijn de tijden van de verschuivingen: 05.00-14.00, 06.00-15.00, 14.00-22.00, 15.00-23.00. U kunt altijd extra werken als u dat wilt, 2 verschuivingen per week extra is normaal gesproken geen probleem.

Werckpost helpt met alle dingen die je nodig hebt voor je werk.

Wanneer u in bedrijven met voedsel werkt zijn de volgende dingen verboden: geen make-up,
 geen sieraden en geen nep nagels of nagellak. Lees goed wat de regels zijn in het bedrijf en hou je hier aan. Wij bij Werckpost zullen u via een speciale hygiënische film wijzen op deze regels.

U moet de uren invullen, de pauzes en het totaal aantal uren. Laat de chef uw uren ondertekenen en breng ze niet later dan volgende week maandag avond naar het kantoor van Werckpost. U moet ook uw uren schrijven in de kantine van het bedrijf of het gebruiken van uw tag / clocksystem.

Ja, u kunt ze bereiken. Wanneer u ze niet kunt bereiken probeer ze dan te bellen op het nummer 06-835 320 17 (Adam)

Neem contact op met het volgende nummer voor de coördinator 06-52605210 en stuur een bericht naar henrieke@werckpost.nl (06-20304989)
.Voor nacht en ochtend verschuiving de avond vóór 21.00 uur. Voor de middag en avond van dezelfde dag vóór 10.00 uur.

Dan moet u eerst betalen op de rekening van de tandarts of dokter. (Zorg voor de originele factuur! Deze is nodig voor uw aangifte op Holland Zorg)
 Ga vervolgens naar https://www.hollandzorg.com/nl/particulier/klantenservice/declareren daar kunt u de stappen volgen voor het invullen van het declaratieformulier. Stuur dit formulier samen met de originele factuur naar:

HollandZorg

Afdeling Declaratie
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

De salarisbetaling is normaal gesproken elke week. Echter, als u zelf niet op tijd uw urenbriefje aflevert (uiterlijk maandag avond van de volgende week), zult u nog geen salaris hebben ontvangen totdat u uw urenbriefje komt afleveren. Wij kunnen namelijk geen betaling verwerken zonder de juiste urenbriefjes.

Neem dan zo snel mogelijk contact op met administratie afdeling bij Werckpost 0527- 748010. Zij zullen je verder helpen.

Werken bij ons? stuur ons uw CV naar: sollicitatie@werckpost.nl

Top